Duane de Four on LinkedIn Duane de Four on Twitter Duane de Four on YouTube

TLI & MVP @ NASCAR New York

Another TLI & MVP training for NASCAR. This time somewhere in New York.

Duane de Four